Zakat

Terdapat 3 campaign dalam kategori ini

Zakat Tabungan

Zakat tabungan adalah zakat yang dikeluarkan dari tabungan yang kita miliki sela...

Rp0 terkumpul 0% dari Rp1,000,000,000 650 hari lagi

Zakat Maal

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Mari tunaikan kewajiban dengan membersih...

Rp0 terkumpul 0% dari Rp1,000,000,000 650 hari lagi

Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau zakat profesi atau zakat pendapatan adalah bagian dari za...

Rp0 terkumpul 0% dari Rp1,000,000,000 650 hari lagi